23 Mac 2013

APA ITU PARTI ALLAH?Perlu diingatkan bahawa beza antara ciri Parti Allah dan parti sekular ala Barat ini bagaikan langit dan bumi. Walaupun sesetengah jemaah itu menamakan partinya parti Islam, namun kalau tanpa ciri-ciri yang sepatutnya, ia bukan Parti Allah. Dasarnya, teknik, kaedah, sifat, pendekatan, matlamat dan lain-lain lagi, serba-serbinya sangat berbeza sama sekali. Perbezaannya macam siang dan malam.

Walaupun memang sulit dan sukar untuk mencari Parti Allah di zaman ini, namun kita tidak boleh berjuang melalui politik sekular dengan alasan kita tiada pilihan lain. Kalau kita buat juga, yakni menggunakan politik sekular untuk lawan politik sekular (matlamat mahu menghalalkan cara), dengan harapan untuk menegakkan Islam, nescaya kita tidak dapat tewaskan musuh.

Hanya Parti Allah yang mampu menundukkan parti sekular Barat yang anti Islam itu. Marilah kita bina Parti Allah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin serta para mujaddid.


A. CIRI-CIRI PEMIMPIN PARTI ALLAH.

Pemimpinnya disebut wakil atau khalifah Allah. Dilantik atau ditunjuk oleh Allah sama ada melalui wahyu, Hadis, ilham atau oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Rasul-rasul ditunjuk oleh wahyu. Khulafaur Rasyidin ditunjuk oleh Hadis dan Ahlul Halli wal Aqdi. Para mujaddid ditunjuk oleh Hadis dan ilham. Tholut dan Zulkarnain ditunjuk oleh wahyu. Muhammad Al Fateh ditunjuk oleh Hadis dan ilham. Nabi Isa a.s. ditunjuk oleh Al Quran dan Hadis. Imam Mahdi ditunjuk oleh Hadis dan ilham. Putera Bani Tamim juga ditunjuk oleh Hadis dan ilham.

Terdapat juga pemimpin-pemimpin kecil yang bertaraf wali dan orang-orang soleh yang kelahiran dan kepimpinan mereka ditunjuk oleh ilham. Khalifah atau wakil Allah ini memulakan kepimpinan mereka bukan melalui pilihan raya atau undian. Bahkan mereka tidak lalui apa-apa kaedah pun.

Mereka diterima oleh orang di sekitarnya kerana ibadah, taqwa, akhlak, ilmu, pengorbanan, pimpinan, khidmat dan sumbangan yang diberikan kepada masyarakat. Sekalipun orang yang bukan Islam tidak masuk Islam, tapi mereka senang dengan kepimpinannya. Mereka ditunjuk oleh hati bukan oleh jari. Begitulah Allah menaikkan orang-orang-Nya.

Pemimpinnya diberi ilmu oleh Allah sama ada melalui wahyu atau ilham atau ilmu laduni. Wahyu hanya untuk rasul dan nabi, manakala pemimpin yang bukan rasul dan nabi mendapat ilham.

Ilham itu membawa makna baru tentang tafsiran dan kefahaman mengenai wahyu dan syariat. Setiap mujaddid membawa ilham (minda) tersendiri yang sesuai untuk zamannya. Mindanya adalah ilmu yang baru, yang berbeza dari sebelumnya. Namun ia bukan syariat yang baru.

Ilmu ini bukan dipelajari dari sistem pembelajaran semasa tetapi khusus dan memang diberi oleh Allah kepadanya. Kepada rasul, Allah beri 100 peratus. Kepada wali-wali Allah, diberi sebahagian untuk menambah sebahagian yang sudah dipelajarinya. Kadang-kadang ilmu para wali itu hasil ijtihad mereka. Dengan kehebatan ilmunya itulah agama yang rosak di zamannya dapat dihidupkan kembali.

Setiap mujaddid membawa minda yang berbeza. Ini kerana mereka hidup di zaman yang berbeza dan menghadapi permasalahan yang berbeza. Kerosakan di setiap zaman itu tidak sama. Ini menunjukkan wahyu itu dapat ditafsirkan dan dihidupkan dengan pelbagai kaedah untuk berbagai zaman. Sebab satu-satu ayat Al Quran itu mempunyai 70 pengertian. Itulah rahmat Allah.

Imam Sya’rani telah menulis tentang hal ini di dalam kitabnya: "Wahyu membawa syariat baru. Ilham membawa pengertian baru." Barangkali kerana pembawaan yang terbaru dan berbeza dengan yang lama inilah maka para mujaddid ditentang oleh ulama-ulama sezaman yang masih terikat dengan pandangan yang lama.

Dengan tafsiran baru yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin wakil Allah ini, mereka membuat motivasi dan mendidik manusia dari seorang ke seorang. Pendekatan inilah yang diambil untuk mengumpul pengikut atau menambah keahlian. Sesiapa yang menerima dan melaksanakan serta bersedia berjuang bersamanya, itulah ahli parti atau ahli jemaah. Tiada borang dan yuran keahlian untuk jadi ahli. Tetapi komitmen kepada Islam menjadi syarat.

Mereka tidak bergerak secara pilihan raya atau cara berpersatuan.

Konsep jemaah seperti itulah yang menjadi asas Parti Allah.

Kepada pengikut-pengikut Parti Allah, pemimpin adalah guru, ayah, sahabat dan rakan seperjuangan. Peribadi dan sikap serta akhlak pemimpin adalah cermin tempat pengikut melihat dirinya. Khalifah Allah adalah bayangan Rasulullah. Sebab itu sebagaimana Sahabat-Sahabat memberi cinta kepada Rasulullah, demikian pengikut Parti Allah ini mencintai pemimpin mereka. Mereka menjual segala-galanya untuk ‘membeli’ Allah dan Rasul.

Orang yang tidak faham keadaan ini mengatakan mereka kumpulan fanatik dan taksub kepada pemimpin. Tapi yang sebenarnya tuduhan seperti itu dibuat oleh ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin serta mereka yang iri hati kerana tidak dapat pengikut yang cinta dan taat kepada mereka.

Pemimpin Parti Allah ialah ahli parti yang paling miskin atau termasuk golongan miskin. Ini kerana kekayaannya dikorbankan habis-habisan ke jalan Allah. Walau bagaimanapun hidupnya seperti orang yang paling kaya kerana setiap keperluannya sama ada untuk diri, keluarga atau jemaah (parti) diperolehi. Dia mendapat rezeki dari sumber yang tidak diduga, yang Allah janjikan untuk orang yang bertaqwa.

Dengan sifatnya sebagai pemimpin, para khalifah Allah ini bukan saja mampu mengajar hal-hal keagamaan dan membaiki manusia, tetapi juga mempunyai ilmu kemasyarakatan, tamadun duniawi dan pembangunan material.

Mereka memandu pengikut berekonomi, menjalankan pendidikan, sosial, kesihatan, pertanian, perhubungan, media massa, budaya, senibina, ilmu perang (sesuai dengan zaman) dan lain-lain kemajuan duniawi seeara Islam.

Itu semua bukan mereka pelajari di mana-mana pusat pengajian tinggi, namun mereka ada idea (ilham) bagaimana membangunkan tamadun duniawi di dalam parti (jemaah) yang sesuai di zamannya. Mereka dapat imbangkan antara pembangunan insan dan material. Terserlah sekali kemampuan kepimpinan mereka di kedua-dua aspek insan dan material ini.

Merekalah bapa pembangunan sufi dan teknologi, yang dapat mendidik dan memimpin manusia menjadi abid dan singa Allah yang tidak berlaku kepada ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin lain.

Oleh kerana kenaikannya secara nature, bukan hasil lobi-melobi, maka pemimpin Parti Allah adalah pemimpin seumur hidup sama ada parti itu bertaraf toifah, negeri, negara atau empayar (ummah). Tidak ada tukar ganti pemimpin nombor satu dalam Parti Allah. Tidak ada undi tidak percaya padanya dan tiada pencabar yang dapat menjatuhkannya.

Kepimpinannya tidak disukat -sukat oleh masa. Sebab dia memang mampu selagi tidak ada uzur syarie atau wafat.

B. CIRI-CIRI PENGIKUT PARTI ALLAH.

Biasanya bilangan ahli-ahli jemaah atau parti Allah ini tidak ramai tapi berkualiti dan pengaruhnya besar. Yang ramai ialah simpati. Barangkali kerana syarat-syaratnya memang berat untuk dilaksanakan, lalu ramailah orang yang tidak dapat melayakkan diri ke dalamnya.

Hikmahnya ialah supaya Allah dapat memperkenalkan diri-Nya dan menunjukkan kebesaran-Nya bahawa parti-Nya yang kecil bilangan keahliannya itu dapat mengalahkan kumpulan musuh yang jauh lebih besar jumlahnya.

Dengan itu benarlah firman Allah:
“Berapa banyak terjadi, kumpulan kecil dapat mengalahkan kumpulan besar dengan izin Allah.” (Al-Baqarah:249)

Peringkat-peringkat golongan atau masyarakat yang ada di dalamnya datang dari berbagai golongan. Golongan bawahan, pertengahan, tinggi, sepertilah petani, siswa-siswi, hakim, peguam, ahli perniagaan, ahli politik, polis, tentera, pegawai kerajaan, artis, ulama, jutawan, menteri dan lain-lain lagi.

Kebanyakan mereka menjadi ahli sepenuh masa, bekerja di bidang-bidang kepakaran masing-masing. Anggota parti Allah yang berada di merata pelosok negara di dunia, walaupun sesetengahnya tidak kenal-mengenal kerana tinggal berjauhan, namun terdapat kesamaan dan keselarasan fikiran, watak, identiti, akhlak dan rentak perjuangan antara mereka. Seolah-olah mereka itu datang dari satu ibu dan ayah. Hal ini adalah kerana aliran didikan yang datang dari satu sumber, mengalir ke segenap ruang di mana ada anggotanya, melalui saluran-saluran yang siap dibina.

Ikatan hati dan kasih sayang di antara pengikut parti atau jemaah bagaikan batu-bata yang tersusun rapi dan rapat. Tidak ada peluang dan ruang, atau susah sekali bagi musuh untuk mencelah. Ramah mesra dan kasih sayang, rasa bersama, bekerjasama dan bertolong bantu di antara mereka terserlah, hasil meniru peribadi pemimpin. Juga kerana ukhwah dijadikan asas kekuatan jemaah sesudah iman.

Itulah ciri khusus yang dimiliki mereka yang bertarekat. Yang mana hati mereka diikat oleh mursyidnya satu sama lain, lalu dipegang hati-hati mereka oleh guru mursyid. Tali itu ialah iman dan kasih sayang hasil, zikrullah yang tidak dapat dilakukan oleh ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin yang lain.

Ciri umum pengikut Parti Allah itu; Menjadi abid di malam hari dan menjadi singa di siangnya. Mereka tidak meninggalkan dunia dan tidak juga Akhirat. Dunia dan Akhirat diimbangi. Ia menjadi satu yang tidak terpisah dan lazim-melazimi.

Orang-orang Parti Allah, walaupun tidak ada kuasa negeri dan negara, namun dapat berdikari. Dalam semua hal kehidupan, mereka tidak bergantung kepada orang lain. Apalagi kepada musuh Islam.

Biasanya pemerintah di zamannya cemburu, iri hati dan mencurigai. Mereka tidak bekerja makan gaji dengan sistem bukan Islam kecuali sebahagian kecil daripada mereka yang berbuat demikian kerana strategi perjuangan. Mereka mempunyai sistem hidup Islam yang lengkap, yang menyediakan peluang-peluang kerja kepada ahli-ahli parti. Itu pun mereka bekerja bukan untuk gaji tetapi kerana memenuhi tuntutan perjuangan di jalan Allah.

Jemaah atau parti menyediakan wang maasy untuk sara hidup mereka. Sesetengah daripada mereka mengusahakan sendiri pendapatannya.

Ahli-ahli parti begitu ghairah dengan amalan syariat atau cara hidup Islam, yakni Sunnah Nabi. Mereka ghairah mengamalkan sekecil-kecil Sunnah hingga sebesar-besarnya. Dari hal-hal peribadi hingga kepada soal-soal kemasyarakatan. Pakaian mereka seperti seragam kerana mengikut cara Rasulullah berpakaian. Manakala wanitanya pula berusaha meniru pakaian isteri-isteri Rasulullah, yakni fesyen besar dan longgar yang menutup aurat.

C. CIRI-CIRI PARTI (JEMAAH) ALLAH atau PARTI ALLAH.

Zahir di dalamnya cara hidup Islam yang syumul.

1. Apa dalam jemaah itulah kebenaran, yakni cara hidup Islam yang syumul. Terdapat sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem kesihatan Islam, sistem kebajikan Islam, sistem penerangan Islam, sistem motivasi dan perhubungan Islam, sistem pertanian Islam dan lain-lain sistem hidup sama ada bertaraf toifah, negeri, negara atau empayar (ummah). Semua itu berlandaskan syariat dan berteraskan iman (rohnya iman).

2. Wujud di dalamnya pembangunan insan dan material sekaligus (serentak)
Bezanya Parti Allah dengan bukan Parti Allah ialah wujudnya kedua-dua pembangunan insan dan material. Ibarat dacing, ia seimbang kerana ada kedua-dua timbangannya. Inilah faktor mengapa boleh terjadi keamanan, kemakmuran dan keampunan Allah di dalam parti ini. Kerana pembangunan lahiriah itu dipunyai oleh orang yang baik-baik. Lalu mereka benar-benar dapat menegakkan Sunnah Rasulullah atau hukum-hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan. Yakni berjaya menzahirkan Islam itu dalam realiti kehidupan dan tidak lagi membiarkan Islam terus tinggal dalam bentuk teori impian yang tidak praktikal.

3. Pengaruhnya bersifat sejagat
Parti Allah mendapat pengaruh yang bersifat sejagat. Pelbagai bangsa dari berbagai negara menganggotai parti ini. Pembawaannya dapat mengisi keinginan umat Islam yang cintakan kebenaran walau apa pun bangsanya. Ia mampu mengisi fitrah manusia; yang memang setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrah yang sama; walaupun mereka dari berbagai bangsa dan etnik.

Bukan Parti Allah namanya kalau sesuatu parti itu hanya dianggotai dan diberi simpati oleh satu bangsa dari satu negara sahaja. Atau oleh satu golongan sahaja seperti orang muda sahaja, wanita sahaja, ulama sahaja, petani sahaja, buruh sahaja, ahli sastera sahaja, ahli perniagaan sahaja dan lain-lain lagi.

4. Berlaku perpaduan sejagat
Berlaku perpaduan sejagat atau kesatuan umat di dalam Parti Allah. Dengan kata lain, Parti Allah adalah tempat berpadunya umat dari seluruh dunia, yang masing-masing mengamalkan satu sistem hidup yang sama. Semuanya berpaut pada hukum Allah. Inilah yang Allah maksudkan dengan firman-Nya:
“Berpeganglah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah.” (Ali Imran: 103)
Hukum-hukum Allah itu, seolah-olah tali yang siapa memegangnya (menyertainya) maka mereka terangkai kepada satu sumber rujukan iaitu Allah. Itulah bersatu namanya. Inilah yang berlaku dalam parti Allah.

5. Ada sistem hidup tersendiri dan orang lain bersandar kepadanya.

Parti Allah tidak bersandar pada musuh dalam sebarang sistem hidup. Bahkan ia bukan saja mampu menaungi ahlinya, tetapi mampu menjadi tempat bersandar masyarakat umum sekalipun orang bukan Islam. Pernah dunia tunduk pada Islam yang ditaja oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Ertinya, parti Islam itu menjadi tempat orang bernaung dan orang merujuk soal pendidikan, kewangan, masalah hidup, berita dan serba-serbi, sekalipun oleh orang yang bukan Islam.

Allahlah yang menguatkannya. Hingga ia tidak perlu mengemis dari orang lain. Bahkan orang bukan Islam pun bersandar padanya dengan penuh sukaria tanpa dipaksa-paksa.

6. Ada kekuatan tersendiri. Parti Allah, kalaupun belum atau tidak bertaraf sebuah kerajaan, namun ia seolah-olah sebuah kerajaan keeil dalam sebuah kerajaan besar. Atau sebuah sistem kecil di dalam satu sistem besar. Dan ia tidak dapat diikat oleh kerajaan besar kerana ia ada kekuatan tersendiri. Selalunya, kerajaan-kerajaan besar takut padanya kerana pengaruhnya hebat. Namun banyak juga kerajaan yang menerimanya kerana kebenaran dan potensinya.

7. Orang yang sayang, terlalu sayang. Orang yang benci, terlalu benci
Allah itu, orang yang sayang terlalu sayang, yang benci terlalu benci. Dengan itu terjadilah keadaan di mana terdapat satu golongan yang amat menjunjung dan menyanjungnya. Manakala satu golongan lain sangat membenci dan menekannya.

Bila ini terjadi, akan terserlahlah kebenaran dan terserlah juga kemungkaran. Senanglah masyarakat menilai dan membuat pilihan. Demikianlah kebijaksanaan Allah mengkategorikan hamba-hamba-Nya.

8. Ia tidak dapat dirosakkan oleh musuh. Walau bagaimana dahsyatnya kebencian dan tekanan musuh sekalipun di medan perang namun Parti Allah tidak dapat dirosakkan. Kecuali jika ada diantara pengikutnya yang tidak mengikut disiplin, contohnya sepertimana yang berlaku dalam peperangan Uhud.

Parti Allah tidak akan dapat dirosakkan sama ada dalam peperangan senjata mahupun peperangan dingin. Mungkin boleh dicacatkan fizikalnya tetapi akidah dan syariatnya tidak dapat dirosakkan. Lebih-lebih lagi jemaah atau parti itu tidak dapat dibubar atau diharamkan. Tidak juga dapat dipecahbelahkan oleh musuh-musuh dalam selimut. Musuh tidak dapat menipu dan mempermain-mainkannya. Ini kerana parti ini mempunyai benteng yang cukup kuat dan kukuh.

Kekuatan parti ini adalah kekuatan dalaman bukan luaran. Kalau di luar dapat dicacatkan tapi di dalam tidak dapat dicacatkan. Yang di dalam itu ialah iman dan keyakinan. Bahkan musuhlah yang kucar-kacir dan tertipu selalu. Akhirnya musuhnya tewas dan jatuh. Parti Allah-lah yang menang.

9. Jemaah kaya, individunya miskin.
Segala kemajuan pembangunan material yang berlaku dalam jemaah adalah di atas pengorbanan anggotanya yang cintakan hidup miskin. Demi mengkayakan jemaah, individu rela miskin. Dan bila jemaah kaya, individu-individu itu jugalah yang mengecapi nikmat tersebut. Nikmat bersama namanya. Nikmat bentuk ini tidak dihisab di Akhirat.

Demikianlah cara Parti Allah membangun. Satu kaedah yang selamat lagi menyelamatkan. Individu-individunya tidak punya apa-apa tetapi anehnya segala keperluan hidup mereka ada.


10. Mendapat bantuan dari Allah.
Oleh kerana Parti Allah adalah kepunyaan Allah, maka ia sentiasa mendapat bantuan yang tidak diduga dari Allah. Kalau ketuanya bertaraf rasul, pertolongan itu dinamakan mukjizat. Kalau pemimpinnya bertaraf wali, bantuan itu dipanggil karamah. Paling tidak, Parti Allah itu akan mendapat maunah sekiranya pemimpin atau ketuanya bertaraf orang soleh.

Mukjizat, karamah dan maunah itu ada yang lahir dan ada yang batin. Dalam keadaan usaha-usaha lahir tidak lagi ada untuk membantu atau menyelamatkan jemaah, maka Allah pun menurunkan tentera-tentera-Nya secara ghaib.

Bantuan mungkin dalam bentuk ilmu, strategi, kaedah, rezeki, tentera dan lain-lain sama ada secara wahyu, ilham, mimpi yang benar, kasyaf, yaqazah, hatif, firasat dan sebagainya. Bila Allah sudah tolong, tidak ada lagi kuasa lain yang boleh menentangnya. Sebab itu Parti Allah pasti menang!

11. Orang bukan Islam menerimanya dan memberi kerjasama
Disebabkan kebenaran dan kebaikan serta kejayaan yang dicapainya dalam pembangunan insan dan material, maka orang bukan Islam pun suka dan senang menerima kehadiran Parti Allah. Walaupun mereka tidak sanggup menukar agama tetapi mereka senang bernaung dan bekerjasama serta menolong Parti Allah ini. Mereka dikatakan golongan zimmi parti (zimmi jemaah) atau zimmi negara Islam. Mereka akui kehebatan dan kebenaran Islam dan taat pada pemimpinnya. Cuma mereka tidak sanggup menukar akidah. Golongan zimmi ini dinaungi oleh Parti Allah.

12. Kenaikannya melalui cara yang tidak diduga.
Bagaimana Parti Allah mengembangkan sayap ke taraf negara dan ummah? Caranya murni sekali. Bukan dengan peperangan atau rebutan kuasa atau bergaduh dalam pilihan raya, tetapi melalui cara yang tidak diduga. Iaitu rakyat yang rindu, cinta pada kepimpinan yang adil serta pembangunan insan dan material yang seimbang, telah meminta supaya mereka dinaungi oleh Parti Allah itu. Kalaupun terpaksa berlaku peperangan, ia disebabkan penentangan kelompok musuh yang bimbang kepentingan mereka tercabar bila Parti Allah memerintah. Kelompok itulah yang mengundangnya ke medan perang. Sedangkan hati rakyat berada di pihak parti yang benar.

Sebab itu musuh tersebut mudah kalah kerana rakyatnya sendiri tidak menyokongnya bahkan membencinya. Kenaikan Parti Allah dialu-alukan oleh rakyat, sekalipun yang bukan Islam. Sebab itu Islam pernah memerintah di tiga perempat dunia.

13. Ahli-ahlinya mestilah bertaqwa.
Bilamana ahli-ahli sudah kurang taqwa, kurang ibadah, tidak berakhlak, kurang berkorban dan kurang berjuang menegakkan hukum Allah, Parti Allah mula malap. Ia hidup di atas ketaqwaan manusia-manusia yang mendukungnya.
---

Demikianlah ciri-ciri jemaah atau Parti Allah. Ia membawa rahmat dan kemenangan pada umat Islam. Ia bukan parti politik pilihan raya yang membawa pergaduhan dan perpecahan. Parti politik pilihan raya, kalau mereka kata mereka memperjuangkan Islam, adalah parti Islam sekular namanya.

Bezanya dengan Parti Allah ini bagaikan langit dengan bumi. Parti Islam sekular itu tunjangnya ideologi sama ada yang disedari atau tidak. Ia bergerak di atas landasan sekularisme, bukan agama.


Umat Islam mesti bersedia membetulkan kekeliruan dan pembohongan tentang konsep berpolitik ini. Dalam Islam memang ada parti yang berpolitik. Tetapi bukannya yang dibina di atas platform perjuangan musuh Islam. Parti Allah ada platform sendiri, diasaskan sendiri oleh umat Islam. Politik Islam tidak ada campur aduk sedikit pun dengan sistem politik Barat.

Sepertimana sistem ekonomi, pendidikan, kesihatan, penerangan, sosial, pertanian dan lain-lain lagi, yang oleh Islam didirikan di atas tapak Islam, demikianlah juga sistem politik Islam ini. Ia mempunyai tapak dan rangka yang tersendiri. Bolehkah parti atau jemaah Allah mendapat kuasa dalam negara majmuk?

Itulah soalan yang dijadikan alasan oleh umat Islam untuk ikut sama dalam politik kotor Barat itu. Sebenarnya jawapannya, boleh, insya-Allah!

17 Mac 2013

KISAH SEDIH CUCU KEPADA UMAR MOKHTAR "LION OF THE DESERT"
Zahrati dengan beraninya bertanya, “Apa kesalahan Sirun masuk ke penjara ini?”


Dia diam malu dan tunduk memandang lantai. Beberapa saat kemudian dia menyelak baju putihnya sambil menunjukkan tatoo lambang salib di pergelangan tangan kirinya kepada kami. Kristian rupanya, hati kami mula berbisik-bisik.

“Panjang cerita tentang hidup saya,” Sirun memulakan cerita.

Dia semakin mesra. Kami semua mengerumuninya dan sangat berminat untuk mendengar ceritanya lebih lanjut lagi.

“Saya berasal dari Jerman. Saya bukan bangsa Arab. Tetapi setelah lima belas tahun di dalam penjara menyebabkan saya fasih berbahasa Arab. lbu ayah saya orang besar kerajaan. Sewaktu usia saya dua tahun, saya telah meninggal dunia kerana sakit jantung yang saya hidapi sejak dari lahir. Sewaktu semua keluarga sedang meratapi kematian saya,tiba-tiba datang seorang lelaki tua memakai pakaian serba putih mendekati dan meletakkan Al Quran kecil yang diambil dari poketnya ke dada saya. Tiba-tiba saya menangis. Semua yang ada di situ terkejut dan gembira terutama ibu bapa saya. Belum sempat mereka mengucapkan terima kasih kepada lelaki tua tadi, lelaki tua itu berkata, “Jaga budak ini baik-baik, dia akan memeluk agama Islam satu hari nanti.”

Dalam keadaan semua orang sedang terpinga-pinga, lelaki tua tadi terus menghilangkan diri. Di sebabkan ibu bapa saya orang besar kerajaan, dan keluarga saya termasuk dalam golongan orang yang kuat memperjuangkan agama Kristian, maka saya dihantar untuk dibesarkan di gereja. Saya dididik untuk bencikan Islam. Saya dilatih sebagai’fidai’ pejuang kristian berani mati. Ketika usia saya enam belas tahun saya mula dihantar ke merata tempat, termasuk Malaysia terutama di Sabah dan Sarawak. Sebagai pendakyah Kristian ada waktu kami menyerang tempat-tempat Islam.

Satu hari kami dihantar ke India atas misi untuk menyerang Islam di India. Saya tersilap langkah, lalu ditawan oleh tentera Islam. Saya dipenjarakan oleh tentera India Muslim itu di dalam sebuah kotak kayu yang sangat sempit. Di dalamnya hanya boleh memuatkan saya berdiri tanpa boleh menoleh ke kiri dan kanan apalagi untuk duduk. Dua minggu saya melalui kehidupan seperti itu. Setiap hari datang kepada saya tentera India Muslim bernama Muhammad menceritakan kepada saya tentang Islam, tentang Tuhan, tentang Nabi Muhammad dan diselit juga tentang akhir zaman, Imam Mahdi dan Islam akan menang katanya.”

Kami tercengang-cengang mendengar cerita Sirun. Sangat menarik sekali. Sirun kemudian menyambung lagi.

“Saya telah jatuh hati dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Saya bertanya padanya bagaimana kalau saya masuk Islam dan di mana saya boleh mendalami Islam?”

Muhammad menjawab,” Kamu pergi ke Mesir dan cari Syeikh Al Azhar.”

“Dua minggu kemudian saya dibebaskan dan saya pulang ke Jerman. Saya dapati ibu dan ayah saya tiada di rumah. Mereka berdua ke Perancis atas urusan kerajaan. Sewaktu di rumah, saya mengambil peluang mendekati nenek yang sangat jarang saya temui. Dia suka menyendiri di biliknya di tingkat atas dan kurang bergaul dengan masyarakat begitu juga keluarga kami. Saya sendiri sejak dari kecil tidak pernah berpeluang bermesra dengannya. Saya membuka pintu bilik dan alangkah terkejutnya saya kerana mendapati nenek saya sedang sujud bersembahyang. Baru saya tahu yang nenek saya adalah seorang Islam yang disembunyikan kelslamannya. Dia juga tergamam bila melihat saya berada didalam biliknya.

Nenek sudah berusia hampir sembilan puluh tahun lebih. Wajahnya masih kelihatan muda dan bercahaya melambangkan kebersihan hati dan jiwanya. Saya rasakan ada satu rahsia yang disimpan selama hayatnya. Saya terus bertanya, “Nenek Islam?” Dia mengangguk perlahan. Saya terus tersenyum padanya dan saya berkata saya juga akan Islam. Saya terus memeluknya dan menceritakan peristiwa yang berlaku terhadap saya selama berada di India.

Nenek sedikit pun tidak terperanjat dengan cerita saya malah memberitahu saya dia memang menunggu saat ini. Dari neneklah saya tahu sejarah hidup saya sewaktu kecil yang pernah meninggal dunia dan datang lelaki tua kepada saya memberitahu saya akan Islam. Nenek pun menceritakan asal usul riwayat hidupnya. Rupanya nenek adalah salah seorang dari bekas isteri pejuang Libya iaitu Omar Mokhtar. Dia dilarikan oleh salah seorang General yang terlibat menentang Omar Mokhtar.
“Kamu pernah tonton filem Omar Mokhtar?” tanya Sirun sambil memandang kepada kami yang semakin berminat untuk mendengar kisah hidupnya seterusnya.

“Pernah,” kami menjawab serentak.

“Di saat Omar Mokhtar di tali gantung, ada lakonan seorang general yang tabik hormat pada jenazah Omar Mokhtar setelah beliau mati di tali gantung. Dialah yang membawa lari nenek saya ke Jerman. Waktu itu nenek tidak ada siapa yang membela dan menghalang. Jadi dia terpaksa ikut walau hatinya menderita.”

“Ooooooo…” jawab kami semua tercengang-cengang mendengar cerita Sirun.

“Nenek saya dulu sangat cantik.Dia dibawa ke Jerman dan dipaksa berkahwin. Nenek bagi syarat kalau hendak berkahwin dengan dia, zuriat yang lahir darinya mesti diletakkan nama Mokhtar. Oleh kerana itulah nama ibu saya Sima Mokhtar dan nama saya Sirun Mokhtar. Begitu juga nama adik-beradik ibu saya semuanya digandingkan dengan Mokhtar di belakangnya walaupun semuanya bukan Islam. Nenek sangat bersyukur dan merestui pemergiaan saya ke Mesir. Dari neneklah terbuka rahsia bahawa orang tua yang datang kepada saya dihari kematian saya itulah datuk tiri saya Omar Mokhtar.

Saya bergegas ke Mesir.Dua bulan saya di Mesir, saya mencari Syeikhul Azhar seperti yang dinasihatkan oleh Mohammad. Saya hampir putus asa kerana Syeikhul Azhar sangat sibuk orangnya. Disebabkan saya telah jatuh hati dengan Islam, saya sanggup menunggu dengan penuh kesabaran. Akhirnya Tuhan izinkan dan saya Islam di tangan Syeikhul Azhar.

Setelah memeluk Islam saya terus ke Jerman kerana takut ibu ayah mencari saya. Saya tidak memberitahu mereka ke mana saya pergi. Saya pulang ke Jerman dan menyembunyikan kelslaman saya. Rangkaian Persatuan Kristian Sedunia mempunyai hubungan yang kuat dengan keluarga saya kerana ibu ayah adalah antara orang yang paling terbanyak sponsor kewangan untuk kegiatan Kristian. Akhirnya sampailah berita kepada ibu dan ayah saya laporan yang saya telah memeluk agama Islam di Mesir hasil laporan dari perisik Kristian Mesir. Mereka tidak pernah berehat untuk mendapatkan maklumat tentang perkembagnan Islam di Mesir.

Saya dikurung, dipukul, diugut dan diseksa oleh ibu dan ayah, walaupun sebelum ini mereka sangat menyayangi saya. Setiap jam mereka menghantar ketua-ketua Paderi bergilir-gilir untuk memberi motivasi agar saya kembali ke agama asal. Namun saya bersyukur kepada Tuhan kerana Tuhan telah menetapkan iman saya kepada Tuhan dan Nabi Muhammad itu Nabi yang diutuskan-Nya. Mereka merasa sangat malu kerana kelslaman saya sedangkan mereka penganut setia Kristian. Pakcik saya pula adalah Ketua Paderi Negara. Pada mereka, lebih baik saya mati dari saya hidup sebagai Islam.

Oleh kerana tidak tahan lagi dengan penyeksaan yang mereka lakukan terhadap saya, dengan pertolongan sulit dari nenek, saya dapat berhubung dengan persatuan Agama Islam Jerman. Saya meminta bantuan mereka untuk menguruskan saya keluar dari Jerman dan lari ke Mesir. Saya di larikan oleh kawan-kawan Islam dari rumah ke airport. Tetapi ibu ayah saya dapat mengesan.

Di waktu saya masuk ke airport ada seorang lelaki datang kepada saya dan memberi bungkusan berbentuk hadiah.Tanpa saya tahu apa isinya, saya terus membawa bungkusan tersebut sampai ke Mesir. Di airport Mesir saya ditahan. Rupanya hadiah yang saya bawa tadi berisi dadah yang dikirimkan oleh ibu ayah saya. Mereka telah merancang agar saya ditangkap dan dihukum gantung kerana mereka mengharapkan saya mati dari hidup.

Saya ditahan polis Mesir dan dijatuhkan hukuman mati. Cubalah kamu bayangkan bagaimana keadaan saya di waktu itu.Tanpa kenalan, keluarga dan saya sendiri tidak faham Bahasa Arab. Saya merayu tapi tidak ada seorang pun yang boleh membantu saya sebagai saksi bahawa saya tidak bersalah. Saya pasrah kepada Tuhan dan Nabi Muhammad. Tiba-tiba saya teringat Syeikhul Azhar. Dari Syeikh Azhar inilah saya merayu untuk mendapatkan bantuan.

Dengan bantuan Syeikh Azhar, saya diringankan dari hukuman gantung kepada dua puluh lima tahun penjara. Saya sempat memakai pakaian merah seperti mereka yang dihukum gantung. Di penjara ini saya kena buat kerja keras untuk menyara keperluan saya. Saya tidak ada keluarga yang menjamin dan menanggung saya. Cuma yang pastinya saya ada seorang bapa saudara di Mesir ini.

Dia bertugas sebagai Ketua Paderi Kristian di lskandariah. Dia selalu menghantar wakil untuk mengintip saya apakah saya masih Islam atau sudah kembali ke agama mereka. Saya bahagia bila bertemu kalian semua. Sebelum ini saya telah bermimpi tentang kedatangan kalian. Ada segerombolan manusia membawa cahaya ke penjara ini dan Tuhan hantar kamu semua untuk saya.”

5 Mac 2013

PERSIAPAN YAHUDI MENUNGGU DAJJAL.


Kita sedang berperang dengan dajjal yang berasal dari keturunan Yahudi yang senjatanya cukup canggih. Apakah senjata kita kalau bukan teknologi roh? Ianya adalah benar bahkan semua itu adalah kekuatan utama zaman tiga kurun selepas Rasulullah S.A.W. bilamana mereka berhadapan dengan perang. Semua itu adalah cara hidup orang roh atau teknologi roh yang Allah rezkikan untuk mereka dapat berhubung dengan kerajaan ajaib.

Ketahuilah bila umat Islam menolak teknologi roh tersebut, konon kembali pada Quran dan Hadis saja, sesungguhnya adalah kerana mereka telah dipesongkan daripadanya. Padahal dalam Quran dan Hadis terlalu banyak yang membenarkan hal-hal rohiyah atau ghaibiah ini. Siapa yang kata Quran menolak hal-hal ghaib ini ertinya, dia telah telah dipengaruhi Yahudi yang sesat itu.

“Sejak penciptaan Adam sehinggalah terjadinya kiamat tidak ada perkara lain yang lebih besar dari Dajjal.” (Hadis riwayat Muslim)

Daripada Abdullah Ibn Umar RA, sabda Nabi S.A.W. : "Aku sungguh-sungguh berwasiat agar kamu semua berhati-hati terhadapnya. Tidak ada seorang nabi pun yang tidak memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal namun aku akan memberitahu kalian tentang sesuatu yang tidak pernah diberitahu oleh seorang nabi pun sebelumku kepada kaumnya iaitu bahawa Dajjal itu buta sebelah matanya dan Allah itu tidaklah buta sebelah mata." (Hadis riwayat Bukhari)

Dari Ali R.A. berkata: "Barangsiapa membaca Surah al-Kahfi pada hari Jumaat, maka dia akan terhindar dari segala fitnah sehingga lapan hari yang akan datang walaupun dajjal keluar, dia akan terhindar daripadanya." (Tafsir Ibnu Kathir)

Dari Abu Darda R.A. meriwayatkan bahawa Nabi S.A.W. bersabda: "Barangsiapa membaca tiga ayat daripada surah al-Kahfi, akan terhindar daripada fitnah dajjal." (HR Tirmizi)

Dari Abu Darda R.A meriwayatkan bahawa nabi S.A.W bersabda: "Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat daripada awal surah al-Kahfi, akan terhindar daripada fitnah dajjal. Dalam riwayat yang lain dinyatakan daripada akhir surah al-Kahfi." (HR Muslim)

Doa berlindung dari fitnah Dajjal :

اللهم إني أعوذبك بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ


"Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian dan dari jahatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." (HR. Muslim No. 923)


Setelah kewafatan Nabi S.A.W., yahudi telah merancang usaha-usaha untuk menghina baginda sekaligus menghina Islam. Mereka berdendam dengan Allah yang tidak mengutus rasul terakhir dikalangan mereka, bahkan diutus kepada bangsa arab. Bagi mereka, ini sesuatu yang tidak boleh dimaafkan. Sejak itu dengan rasminya mereka berperang dengan Allah!

Apa sahaja yang datang dari yahudi samada nampak baik atau memang buruk keadaannya, semua itu adalah dalam rancangan mereka. Sepertilah iblis yang berdendam dan menghasut untuk membawa manusia bersamanya ke neraka, yahudi begitulah.

Yahudi tahu kebenaran bersama Islam. Jadi mereka merancang untuk mempersiapkan kedatangan satu makhluk dari keturunan mereka juga, yang dijanjikan ditangannya manusia kafir beramai-ramai! Ya, itulah dajjal yang ditunggu-tunggu mereka.

Umumnya sejarah dunia telah dirubah mereka, mengikut gaya dan citarasa mereka. Tujuannya adalah untuk memisahkan agama dan manusia. Hakikatnya nak merosakkan hubungan manusia dengan Tuhan.

Kalaulah umat Islam mengetahui sejarah Islam yang sebenar, roh umat Islam akan terbina sekaligus Islam akan mulia di mana-mana. Dengan sejarah yang dirubah pun umat Islam mendapat kekuatan, betapalah kalau roh sejarah itu masih ada, akan lahirlah masyarakat Islam sepertimana yang wujud di zaman Rasulullah dan para sahabat!

Sejarah moden juga diputarbelitkan, sedangkan semua ini rancangan mereka sejak kewafatan Nabi Muhammad lagi. Perang dunia pertama, kedua, perang dingin, perang teluk, huru-hara di Mesir sekarang ini, semua ini dalam pelan mereka.

Lakonan mereka cukup berjaya. Walaupun ribuan nyawa melayang itu bukan masalah. Bahkan nilai nyawa manusia selain bangsa yahudi adalah ibarat binatang, sebab itulah diperlakukan sesuka hati. Semua ini adalah persiapan untuk kedatangan dajjal.

Kalaulah kedatangan Imam Mahdi dipersiapkan, begitu juga dengan kedatangan dajjal, dan yahudilah yang mempersiapkannya!

Peristiwa 11 September, Osama bin Laden, ini adalah rekaan yahudi.Osama bin Laden tu tak wujud pun! Entah siapalah yang diambil wajahnya, dibubuhlah nama Osama. Keluarga Bin Laden pula dibayar dengan dunia untuk digunakan nama buruk mereka. Maka Islamlah yang dihina. Itulah tujuannya. Seolah-olah ini ajaran Quran, ajaran Nabi Muhammad.

Setakat dua buah bangunan yang dihancurkan dengan dua buah kapal terbang, apalah sangat nilainya bagi yahudi demi kedatangan dajjal. Dengan slogan anti-pengganas, misi keamanan, Osama bin Laden, Al-Qaeda, 11 September dan lain-lain, ini hanyalah sebahagian dari pelan kedatangan dajjal. Muncullah stesen Aljazeera seolah-olah wira yang menyampaikan berita dari tengah medan perperangan, rupa-rupanya itupun milik yahudi yang bertopengkan Islam juga.

Di Baitul Maqdis, kerja-kerja musuh Islam semakin rancak. Mereka bekerja 24 jam bagi memastikan usaha mereka tidak terganggu. Orang Islam di Palestin sedikit pun tidak menggugat mereka. Malah bridged Al-Qassam sedikit pun tidak menggangu mereka. Kerana mereka tahu yang akan merosakkan plan mereka adalah bangsa berhidung peset! Bangsa hidung mancung kini bukan zaman mereka lagi.

Pelan kedatangan dajjal hampir ke kemuncaknya. Yahudi hanya menunggu keruntuhan Al-Aqsa dan pada masa yang sama sedang mendirikan Haikal Sulaiman di bawahnya. Orang-orang mereka telah dipersiapkan diseluruh dunia, dipelbagai bidang. Semuanya berperanan di bidang masing-masing demi misi mereka ini.


Saddam Hussein asalnya adalah boneka yahudi, digunakan untuk 'Devide & Rule' di Timur Tengah. Namun Saddam berpaling tadah dan semenjak itu dia diancam. Begitulah juga yang berlaku dan akan berlaku kepada mana-mana boneka yahudi, temasuk Anwar. Kalau tidak patuh dan taat pada mereka, rahsia peribadi akan dibongkar, dan kemuncaknya dibunuh.

Perang antara Hizbullah dan Israel, itu pun lakonan semata. Yang terkorban adalah puak sunni. Di depan manusia berperang di belakang tidur sebantal dengan musuh. Itulah yang berlaku di Lubnan selama ini. Begitu jugalah yang sedang berlaku di Syria sekarang ini. Yang terkorban adalah puak sunni, dan yang musnah juga bandar-bandar dan perkampungan sunni.

Malah, boleh dikatakan peristiwa di Syria sekarang ini sepertilah Nazi di zaman moden. Bahkan gaya atau cara tabik hormat Nazi dan Syiah adalah sama. Kerana kedua-duanya adalah rekaan dan ciptaan yahudi.

“Kalau bukan kerana orang-orang Iran (bantuan mereka), Kabul dan Baghdad tidak akan jatuh (ke tangan Amerika) dengan mudah! “ Bekas Presiden Iran yang ke 4, Akbar Hashemi Rafsanjani.


“Selepas serangan 9/11 Amerika telah menyertai satu pasukan pakatan untuk menggulingkan Taliban. Pakatan itu termasuk India, Russia, Iran dan Pakatan Utara. Dengan bantuan Amerika, pakatan itu telah berjaya menggulingkan Taliban. Itulah sebenarnya yang berlaku” James Dobbins, bekas duta Amerika di kesatuan Eropah.


"Tentera Iran telah memerangi TALIBAN dan bekerjasama menjatuhkannya, jika tidak kerana bantuan tentera Iran dalam peperangan TALIBAN, Amerika telah tenggelam di Bumi AFGHANISTAN. Seharusnya Amerika mengetahui jika tidak kerana tentera Iran, Amerika tidak mampu menjatuhkan TALIBAN!" Akbar Hashemi Rafsanjani.


Sebelum ini, Suara Haramain membongkar kejahatan yahudi, dimana mereka itu kerjanya memisahkan hubungan manusia dengan Tuhan, sekalipun ada yang menyembah batu, itu pun akan dirosakkan mereka.

Sudahlah bermusuh dengan Tuhan, malah mengambil selain Allah sebagai Tuhan dan anutan. Sebentar berpisah dengan Nabi Musa, dibuatlah tuhan lembu daripada tanah dan disembah. Itulah yahudi. Di barat, kelihatan banyak monumen atau patung-patung aneh berupa binatang gabungan atau jin, itulah pujaan mereka. Ini semua ada kaitan dengan pemujaan untuk kedatangan dajjal. Bahkan segelintir umat Islam sendiri mengambil itu sebagai hiasan.

Apa kaitan lembu Samiri yang disembah yahudi dengan dajjal? Ketahuliah! Bahawa ibu bapa dajjal adalah daripada sebahagian mereka yang selamat dikejar firaun bersama Nabi Musa dan menyembah patung lembu Samiri. Dan patung-patung yang dibina sekarang adalah lambang hormat kepada dajjal dan penghargaan kelahirannya.

Monumen Washington, sebuah tiang yang hujungnya bersegi tiga, adalah lambang pemujaan syaitan. Tiang itu dijadikan kebanggaan mereka, kononnya memperingati sejarah Amerika. Sebenarnya itulah peringatan dan pemujaan untuk kedatangan dajjal. Sepertilah umat Islam melihat Kaabah dan mendapat kekuatan darinya, begitu juga dengan yahudi dan mereka yang menunggu kedatangan dajjal. Kalau umat Islam melontar batu ke tiang (jamrah), dengan niat membaling syaitan (merujuk sejarah Nabi Ibrahim), mereka memuliakan tiang tempat berkumpulnya syaitan itu.

Pope yang meletakkan jawatan baru-baru ini dan meninggalkan Vatican, ini pun adalah sebahagian daripada persiapan yahudi menyambut ketibaan dajjal.

Kalau begitu sekali persiapan mereka, maka munasabahlah persiapan untuk kebangkitan Islam kedua ini pun sangatlah hebatnya. Percaturannya, perjalanannya, tempatnya, semuanya adalah tersusun dan terpimpin. Sesuailah hebatnya persiapan ini dengan persiapan yang dibuat oleh yahudi.

Janji Tuhan dan Rasul akhir zaman, Islam pasti gemilang dan takkan kalah-kalah lagi.

4 Mac 2013

SIAPA KIRAM YG SEBENAR?

Dari Jamalul Kiram I inilah bermulanya nama Kiram yang kita kenal hari ini yang kemudian nama ini berakhir pada kewafatan Sultan Jamalul Kiram II (1884-1936) yang mangkat tanpa zuriat ketika zaman kedatangan Amerika Syarikat ke Sulu. Selepas ini tiada lagi Sultan Sulu yang diterima oleh rakyat Tausug disebabkan dominasi Amerika Syarikat itu. Hal ini dilihat oleh rakyat bahawa Sultan dari keluarga Kiram adalah tali barut Amerika Syarikat yang tergamak merestui pembunuhan para keluarga Datu dan Syarif Tausug di Bud Bagsak dan Bud Dahu.

Sultan Kiram terakhir itu terpaksa memberikan restu kepada Amerika Syarikat membunuh muslimin rakyatnya sendiri berjumlah labih 4000 orang (yang syahid 1600 orang termasuk wanita dan kanak-kanak) yang memilih menentang USA dan arahan Sultan. Tausug menentang Sultan kerana bersekongkol dengan USA yang terkeluar dari undang-undang Darul Islam yang mana Tausug enggan dikutip cukai kepala oleh USA. Menurut Tausug, Allah swt tidak pernah berfirman kepada RasulNYA untuk mengutip cukai kepala kepada ummah. Maka Tausug beramai-ramai naik ke gunung duduk di gua batu sebagai mana ASHABUL KAHFI. Hal ini bagi mereka adalah fitnah besar yang mengancam akidah mereka maka wajib meninggalkan kemewahan kampung halaman menuju ke gunung untuk selamat dari fitnah itu. Sebaliknya mereka dibunuh oleh Amerika atas restu Sultan KIRAM...

sila baca di sini..

SIAPA KIRAM SEBENAR?

KIRAM TIDAK SEDAR BAHAWA MEREKA TELAH DIBUANG OLEH TAUSUG KERANA ...?


Kerana...

Mahukan North Borneo (Sabah) untuk dimasukkan ke wilayah FILIPINA. Satu kenyataan yang generasi muda dan nenek moyang Tausug kutuk sampai kiamat. Sangat menghairankan Sultan Esmail Kiram II ini sangat mencintai negara Kafir Filipina. Mengapa tidak sahaja keluarkan diri dari kewarganegaraan Filipina menjadi ENTITI SENDIRI sebagaimana nenek moyangnya? Jadilah Kesultanan SULU yang MERDEKA bukan dibawah ketiak Filipina....

Kami generasi muda Tausug lebih rela SABAH dijaga oleh Malaysia dari diheret masuk ke Filipina. Sampai bila Tausug berfikiran jumud seperti ini. Tiada masa depan dan terhina dibawah tapak kaki Filipina. Daripada terhina dibawah tapak kaki filipina lebih baik Tausug terhina di dalam kurungan rumah merah yang disediakan oleh Malaysia di seluruh Sabah. Malaysia walau pun dipandang zalim menyeksa Tausug dalam tahanan rumah merah sekurang-kurang Tausug tidak mengakui ketuanan Filipina. Kita ucap terima kasih kepada Malaysia kerana membina Kurungan Rumah Merah, kerana dengan ini generasi Tausug di Malaysia sentiasa subur semangat perjuangan mengembalikan hak nenek moyang mereka di negeri Sabah.

Kami setia menunggu dan mendoakan kejayaan SULTANIYAH SULU DARUL ISLAM (SSDI) dibawah pimpinan para Datu dan syarif dibawah naungan Sultan Bantilan Muhammad Muizzuddin II. Dunia ini hanya sementara, akhirat adalah tujuan kita. Kami dah tak tahan dengan demokrasi... kami rindukan DARUL ISLAM.

Allahuakbar! Allahuakbar! Allahuakbar!

23 Feb 2013

ASAL USUL MELAYU : DARI BANGSA ISRAEL ?

Bangsa Melayu menurut ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah ialah, berasal dari isteri ketiga Nabi Ibrahim a.s. yang bernama Siti Qanturah. Namun lebih disebut dalam sejarah atau bahasa lama, Keturah yang bererti harum, wangi baik budi pekerti. 

Jika Bani Israil adalah dari Nabi Ishaq, dan bangsa Arab adalah dari Nabi Ismail, bangsa melayu adalah dari Siti Qanturah atau lebih dikenali sebagai Bani JAWI. Disebut di dalam kitab Ibnu Kathir, JAWI ini bererti yang meyakini Tuhan yang Esa, dan erti lainnya ialah jauh. Jawi yang dikatakan jauh itu berasal dari kalimah arab yang bermakna, 'angin' (jawwu). Ini merujuk kepada betapa jauhnya kedudukan mereka dengan bani Israel dan bangsa arab di sekitar Timur Tengah ini.

Bangsa melayu, juga dikenali sebagai Jawi (yang kemudian bertukar/terkenal dengan jawa) adalah bangsa yang disimpan. Bagi yahudi, mereka lebih kenali sebagai bangsa yang hilang. 'Hilang' kerana 'saudara' mereka dari ibu ke tiga ini tidak dapat dihubungi, tidak tahu di mana berada. 'Hilang' juga kerana mereka mahu menyembunyikan bahawa saudara mereka ini akan menerajui empayar dan menguasai bumi atas nama Islam.

Jadi, apa kaitan Jawi, bangsa yang hilang, bangsa yang disimpan, bangsa dari timur, yang berhidung peset ini dengan kebangkitan Islam ke dua ini? Sebenarnya, bangsa ini adalah bangsa yang disebut di dalam hadis Nabi s.a.w.,

“Satu kaum dari Timur (Pemuda Bani Tamim dan ikhwan) akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi.”

Menurut ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah, kaum dari timur dan timur yang dimaksudkan ialah, bangsa melayu dari Tanah Melayu. Ini tidak menghairankan, kerana mereka memang dipersiapkan. Bukan sahaja mereka dari keturunan Jawi yang hilang itu, bahkan mereka adalah keturunan Ahlul Bait dan para sahabat.

Ini juga adalah doa Nabi Ibrahim kepada keturunannya yang tidak diberikan Nabi atau Rasul dikalangan mereka, namun cahaya Nabi dan Rasul ada bersama mereka.

“Ya Tuhan kami, utuskanlah di kalangan mereka seorang Rasul yang membacakan ke atas mereka ayat-ayat Engkau dan mengajar mereka kitab dan hikmah dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkau Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Ya Tuhan kami kurniakanlah dari isteri-isteri kami dan zuriat keturunan kami seorang penyejuk mata dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa.”

Doa Nabi Ibrahim diperkenankan Tuhan, lalu baginda mengarahkan anak-anaknya dari Siti Qanturah ini tetaplah di timur. Baginda dikhabarkan bahawa walaupun tiada Nabi atau Rasul dikalangan mereka, Tuhan akan mengutuskan pemimpin yang bertaraf Nabi dan Rasul, yang membawa cahaya Nabi dan Rasul, namun dia bukanlah Nabi atau Rasul. 

Maka sesuailah dengan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. tentang Imam Mahdi dan Putra Bani Tamim bahawa mereka bukanlah Nabi dan Rasul, namun tanggungjawab dan tugas Nabi dan Rasul itulah yang ditanggung mereka.

21 Feb 2013

WAHABI ADALAH MUKTAZILAH DAN KHAWARIJ MODEN.


Ketika berada di negara Saudi, kita akan merasakan banyak amalan yang terkait dengan Rasulullah SAW akan terasa asing. Bila kita mendoakan Rasul SAW di depan makam, nanti akan terdengar suara "Ruh! Ruh!" Bila kita teruskan berdoa nanti Mutawwa (gelaran pegawai agamanya) akan halau kita atau pukul dengan tongkat yang sedia ada di tangannya. Berkunjung di tempat kesan sejarah Nabi Muhammad meraka akan kata tiada dalam Sunnah. Istilah yang sangat popular yang mereka gunakan ialah Bidaah.

Berhadapan dengan mereka ini kita tunjukkan sikap dan model kehidupan Islam. Bagi lahirkan pendirian yang lebih tegas, kita buat tindakan praktikal. Contoh yang pernah dibuat oleh Imam Abu Hasan Asaari ketika berdepan dengan puak muktazilah. Mereka berpendapat syaitan dicipta dari api dan tidak terasa sakit bila di dalam neraka. Setelah selesai muktazilah tersebut berhujah, Imam Abu Hasan ambil tanah lalu dikepal-kepal dan dibaling kepada orang tadi. Dia yang kesakitan lalu marah dengan tindakan beliau. Kata Imam Abu Hassan, dia bertindak mengikut hujah muktazilah tadi. Katanya, manusia diciptakan daripada tanah. Kalau manusia sakit dibaling tanah, samalah macam syaitan yang disiksa di dalam neraka, walaupun ia berasal dari api.

Bagi mereka yang telah belajar Islam yang syumul, akan melihat skop bidaah dengan lebih luas. Bidaah adalah sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama. Perbuatan bidaah selalu dikaitkan dengan persoalan ibadah asas atau Fadhoil A'mal (amalan-amalan utama). Bidaah dalam urusan agama mencakupi seluruh aspek kehidupan. Islam adalah cara hidup. Bila disebut cara hidup maka selain daripada cara hidup yang Islam adalah bida'ah. Ertinya, jika ada yang memilih cara hidup selain Islam, dia telah melakukan bidaah.

Mengikut cara hidup yahudi, tidak pula meraka terasa satu kesalahan. Merasakan ia bukan bidaah bahkan dibenarkan. Bahkan terlalu cintanya dengan Amerika dan barat hingga merasakan ianya adalah betul dan benar. Perkara tersebut sebenarnya antara bidaah terbesar iaitu mengatur hidup menurut hawa nafsu dan akal fikiran. Dalam istilah lain ialah mengambil ideologi tertentu sebagai amalan politik dan melaksanakan pentadbiran dan peraturan hidup, tidak berpandukan Tuhan. Hanya semata-mata menurut hawa nafsu. Ini adalah bidaah sebenar dan bidaah terbesar.

Sepatutnya menyusun hidup dan menentukan bagaimana sesebuah pemerintahan atau pentadbiran patut dilaksanakan ikut cara yang Tuhan kehendakki Bukan sebaliknya, seperti apa yang berlaku sekarang pemerintah pula yang menentukan bagaimana Islam patut dilaksanakan!

Umat Islam perlu tahu, yahudi sangat menggunakan Islam untuk merosakkan umat Islam. Dipilih ayat-ayat tertentu lalu ditukar maknanya, diajar kepada pelapis-pelapis pejuang mereka yang beragama Islam sendiri. Lalu diketengahkan wakil-wakil mereka yang bertopengkan ulama, lalu menyesatkan kebenaran dan membenarkan kebatilan. Apa sahaja yang menguatkan Islam, itulah bidaah! Jadi amalan dan ilmu yang disampaikan kepada umat Islam, adalah yang telah ditapis dan disaring oleh yahudi. Namun ini sukar diterima oleh umat Islam, walaupun yahudi sendiri yang mengakuinya. Ini kerana berjayanya umat Islam ditipu dan diperalatkan oleh yahudi.

Apa kata yahudi tentang cerdik pandai di dalam Islam sekarang.

"Orang yang pandai dan hebat, yang ada gelaran di depan mereka seperti profesor, doktor dan lain-lain itu, atau dengan kata-kata yang lain penuh ilmu dan fakta, dan teori yang hebat-hebat itu adalah rancangan kami 700 tahun yang lalu"

"... Kemudian kami hasilkan orang yang diangkat dan dijulang seperti profesor, doktor, dan mereka semua itu, kebijaksanaan mereka tidak akan lari dari tujuan ilmu. Itulah yang kami hasilkan. Jadi, seluas mana pun ianya berkembang, sebenarnya di bawah tujuan kami. Hanya mata mereka melihat ia berubah-rubah."

"Kamilah yang mengatur kehidupan umat Islam, dan kerja-kerja ini bermula setelah kami dihalau keluar dari Mekah dan Madinah. Kami merancang ratusan tahun lamanya, bahkan ribuan tahun. Kami belajar dari kekalahan kami dengan Salahuddin. Kami belajar dengan kejatuhan kami di Turki. Dan kini semua usaha-usaha kami berhasil. Lihatlah umat Islam sekarang sangat bergantung dengan kami."

"Semua cerdik pandai dunia yang kamu sanjung adalah ciptaan kami dan orang-orang kami. Merekalah yang melahirkan cerdik pandai dikalangan umat Islam. Bagaimana Islam mahu mengalahkan kami?!"

'Kami reka keadaan yang seolah-olah ilmu itu muncul secara spontan, kami mahu manusia rasa ilmu itu bukan datang dari agama. Ya! Itulah matlamat kami, memisahkan Tuhan daripada manusia. Sekalipun yang menyembah berhala, kami akan sesatkan mereka. Hingga Tuhan menjadi tiada dalam jiwa mereka."


Kata-kata yahudi ini adalah Protokol Yahudi No. 4 dan Protokol Yahudi No. 9. Mereka menyesatkan manusia dengan memisahkan hati-hati dari Tuhan dan perkara rohani. Mereka menggantikan hukum lojik akal dan keinginan terhadap benda-benda lahir supaya apa sahaja berkaitan dengan Tuhan dan roh, akan ternafi.

Cara hidup yang yang mencontohi Rasulullah seperti hal keyakinan, ibadah, akhlak, perdagangan, pendidikan, pentadbiran, ekonomi, politik, kesihatan, pertanian, kebudayaan, bermasyarakat, pergaulan, kenduri kendara, dan seluruh aspek hidup adalah bidaah. Antara bidaah yang amat besar adalah mentadbir agama Islam menurut akal fikiran. Ertinya undang-undang dan akta yang digubal oleh manusia dan dijadikan kononnya undang-undang Islam. Ianya dikuat-kuasakan melebihi undang-undang dan peraturan Tuhan!

Lahirlah wahabi di zaman ini, yang merekalah muktazilah dan khawarij moden. Sunnah dan jemaah Rasulullah disesatkan, amalan-amalan Islam diakal-akalkan, hal-hal seni dalam Islam dihapuskan. Jadilah bangsa wahabi yang terkenal dengan kasar, bengis, keras dalam beragama.

Inilah didikan yahudi yang bertopengkan Islam!

5 Feb 2013

15 PERKARA YG PERLU ANDA KETAHUI MENGENAI SYIAH dan KHOMEINI


1. Tentang ibadah sembahyang. Imam sembahyang mereka, sembahyang di depan tapi berada dalam satu lubang separas lutut (tempat yang lebih rendah dari makmum). Di Qom pun sama.

2. Mereka sujud di atas seketul batu yang bulat leper atau empat segi. Ertinya dahi dan hidung tidak kena lantai. Batu itu disediakan dalam masjid atau mereka bawa sendiri ke mana mereka pergi. Batu yang paling suci pada mereka ialah diambil di Karbala kemudian Masyad dan di Qom. Kalau tidak dapat juga boleh juga gunakan batu-batu di tempat lain. Kalau tidak ada batu, mereka akan gunakan apa-apa yang tumbuh dari bumi sebagai tempat sujud (letak dahi). Paling tidak, sujud atas tapak tangan. Tujuan mereka buat begitu kerana kata mereka manusia jadi dari pada tanah.

3. Bila selesai baca tahiyyat akhir mereka akan tepuk kedua-dua peha tiga kali dengan kedua-dua tangan. Walhal ikut mazhab kita menggerakkan anggota tiga kali berturut-turut akan embatalkan sembahyang. Setengah mereka ada memberi salam sambil berpaling ke kanan tapi setengahnya tidak. Mungkin pada mereka itu sunat saja.

4. Azan pun berbeza. Selepas mengucapkan Asyhadu Anna Muhammadur Rasulullah () ditambah kalimah: Wa Anna Aliyyan Wali Yullah (). Dan selepas mengucapkan Haiyya 'Alal fallah () ditambahkan lagi dengan"Haiyya AlaKhairil 'Amal"( ).

5. Wuduk mereka tidak payah basuh kaki. Cukup disapu saja dengan air.

6. Syarat untuk sembahyang Jumaat di satu tempat ialah tidak boleh buat dua Jumaat kecuali sudah sampai kawasan dua marhalah. Kalau di bandar Tehran maknanya semua penduduk bertumpu ke satu masjid saja. Jadi beratus-ratus ribu oranglah sembahyang di satu masjid. Khutbahnya panjang tidak kurang dari satu jam. Gambar Khomeini dan timbalannya besar-besar diletakkan di kiri dan kanan masjid. Seelok-elok saja selesai sembahyang Jumaat, mereka jamak dan qasarkan asar ke zuhur.

7. Waktu sembahyang Jumaat ada seorang tukang seru berdiri di depan imam. Bila imam rukuk () dia pun seru kuat-kuat: "Rukuk ()". Kalau berdiri dia seru:"Qiyam! ()". Dan seterusnya dia sendiri tidak sembahyang Jumaat sampailah ke akhir.

8. Di mana-mana juga samada di jalan, dalam bas, di rumah, suasana begitu tegang. Barangkali kerana semangat revolusi masih meluap. Tempikan dan sorakan mudah meletup. Selalunya kalau ada yang menyebut Rasulullah, nanti yang lain menyahut dengan solawat () untuk Rasulullah satu kali. Tapi kalau tersebut Khomeini maka bergemalah solawat ( )sebanyak tiga kali.


9. Setiap pagi hari Jumaat tanah perkuburan penuh dengan beribu-ribu orang, termasuk ulama. Jadi macam pesta. Tanah perkuburan meriah dengan doa, syarahan dan majlis makan. Di Syiria, maqam-maqam Ahlil Bait diziarahi oleh rakyat Iran sambil memukul-mukul badan ke maqam,meratap-ratap dan mengongoi menangis. Perempuan ramai buat begitu. Lelakinya tolong melagukan lagi supaya lebih kuat dan lebih lama tangisan itu. Bising tanah perkuburan dengan suara-suara ratapan itu. Berbeza sungguh cara orang Iran dengan kita. Tiap-tiap kubur di Iran diletakkan bendera-bendera dan gambar-gambar si mati. Setengahnya pula gambar Sayidina Ali dan gambar Imam Mahdi.10. Tentang Imam Mahdi, orang Iran percaya Mohammad bin Al Askari, Imam mereka yang ke 12, yang ghaib waktu kecil (belum baligh) akan datang lagi untuk jadi Imam Mahdi. Mereka menunggu-nunggu kedatangannya dengan ghairah sekali. Sebab itu di dinding-dinding bangunan, di tembok dan di kubur-kubur ada ditampalkan gambar "Imam Mahdi" sedang tidur.
Kita Ahli Sunnah Wal Jamaah percaya juga akan kedatangan Imam Mahdi. Tapi namanya bukan Mohammad bin Hassan Al Askari tapi Muhammad bin Abdullah. Dan kita tidaklah sampai ke tahap melukiskan gambar. Ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah khilaf dalam menentukan siapa Imam Mahdi. Tapi tidaklah sampai meletakkan gambar.11. Hotel tempat kami peserta-peserta muktamar adalah asalnya kepunyaan Raja Muda. Tapi juru kemas hotel ialah perempuan-perempuan. Bagaimana sebuah negara Islam membenarkan perempuan masuk kawasan lelaki dalam keadaan tidak lengkap penutupan auratnya? Semasa muktamar di tingkat bawahnya ada disediakan hoggah (sejenis hisapan, dihisap) yang boleh ketagih (seperti rokok). Para pejuangan Islam hisap hoggah?

12. Di Iran, jubah, serban hanya dipakai oleh ulama dan pelajar agama, yang bukan ulama pakai macam biasa; berseluar ketat dan kepala gondol. Walhal jubah serban ialah pakaian Rasulullah dan layak dipakai oleh sesiapa juga umatnya.

13. Saya bertemu ulama Ahli Sunnah Wal Jamaah dalam muktamar tersebut. Mereka dari Baluchistan. Diam saja, tidak berperanan apa-apa. Nampak macam ketakutan. Mungkin dipaksa datang, tujuan hendak nampakkan persatuan Syiah dan Sunni. Dari mulut mereka saya dapat tahu ramai di kalangan Ahli Sunnah Wal Jamaah yang ditangkap (dijail) oleh Khomeini. Salah seorang yang tertangkap ialah bertaraf mujtahid. itulah satu cara orang Iran hendak yakinkan dunia bahawa mereka bukan perjuangkan Syiah atau Sunniah tapi perjuangkan Jumhuriah Islamiah selari dengan laungan:"Tiada Syiah. Tiada Sunni, tapi Jumhuriah Islamiah." yang dilaungkan di mana-mana di Iran. Maka mereka jemput Ahli Sunnah Wal Jamaah yang sudah dibelenggu (untuk program mereka). Mereka "brain wash" siapa juga untuk jadi macam mereka.14. Hampir tiap-tiap malam dan tengah malam kami diganggu oleh ketukan di pintu. Kemudian masuk seorang bertanyakan apa pandangan tentang revolusi atau komen tentang Khomeini atau komen tentang Iran. Hingga kami tidak rehat-rehat. Demikian gopohnya mereka meminta kami jadi seperti mereka. Padahal cara memaksa-maksa begitu bukan kaedah terbaik untuk menawan fikiran dan perasaan manusia.15. Setiap hari 10 Rejab, di Iran khususnya di Karbala orang-orang Syiah buat perayaan memukul diri, meratap-ratap dan menangis-nangis dengan suara tinggi menyesali kematian Sayidina Hussin. Jelas sekali Rasulullah melarang meratapi mayat. Tapi Khomeini tidak pemah tegur anak buahnya yang buat begitu. Kalau benar perjuangkan makruf dan mencegah kemungkaran, kenapa maksiat sebesar itu didiamkan saja.Menyaksikan dan mendengar 15 perkara di atas, BOLEH DIKATAKAN muktamadlah sudah yang orang Syiah bukan pejuang kebenaran. Sebaliknya mereka telah mempermain-mainkan Al Quran dan Sunnah. Perjuangan mereka sebenamya perjuangan politik. Bukan untuk Allah dan Rasul tapi untuk kepentingan mereka saja. Perjuangan rakyat Iran sebenarnya perjuangan politik mereka. Bukan perjuangan fisabilillah yang bertujuan menegakkan hukum-hakam Allah. Apa yg terjadi Syria adalah permulaan puak Syiah untuk membunuh puak Sunni..Mereka bersekongkol dengan Yahudi untuk membunuh org Islam Sunni. SEDARLAH KITA BAHAYA SYIAH BUKAN SEKADAR MAZHAB TETAPI IA ADALAH SATU AKIDAH SESAT

4 Feb 2013

BILA AGAMA DIPOLITIKKAN ...APABILA agama dijadikan isu politik, tak dapat tidak ia akan tercemar. Politik kerap kotor. Apabila yang bersih dicampur dengan yang kotor, yang bersih akan jadi kotor, bukan sebaliknya.

Kita sedang menyaksikan pencemaran ini berlaku kepada agama Islam bukan sahaja oleh musuh Islam tetapi oleh orang Islam sendiri. Kehormatan terhadap agama, Nabi bahkan Allah sudah berkurangan.

Sudah ada pemuda Melayu yang sanggup berkata, "Kenapa kita perlu lindungi Nabi, Nabilah yang patut lindungi kita".

Seorang lagi pemuda Melayu dalam surat kepada seorang VVIP Melayu berkata, "Allah bukan ada 'patent rights'. Siapa pun boleh guna Allah.

Semasa lawatan Ratu Elizabeth ke Malaysia untuk Sidang Komanwel pada 1989, baginda tidak dibenar melawat masjid Shah Alam. Alasannya ialah kerana pihak berkuasa masjid tidak dapat menentukan beliau datang bulan atau tidak. Ratu Elizabeth pada masa itu berumur 64 tahun kerana seperti saya, baginda lahir pada 1925.

Sekarang kerana politik, perempuan bukan Islam yang masih boleh hamil dibenar masuk dalam masjid untuk bersyarah, untuk berjumpa Tok Guru. Wanita Islam tahu bila boleh masuk masjid. Apakah pegawai masjid sudah tentukan keadaan pemimpin wanita bukan Islam ini sebelum membenar dia masuk masjid. Atau apakah demi undi, yang tidak bersih pun boleh dianggap bersih.

Tetapi yang menyedihkan sangat ialah kenyataan Nik Aziz bahawa Nabi Muhammad SAW ialah orang biasa. Ia menjadi Nabi hanya setelah meningkat umur 40 tahun. Oleh itu kenapa perlu kita sambut hari Nabi SAW diperanakkan (Maulud Nabi)?

Dan Kelantan pun tidak merayakan Maulud Nabi tahun ini.

Tetapi saya baca dan lihat gambar Nik Aziz merayakan hari beranaknya di rumah Karpal Singh dengan bersalam dengannya, untuk merayakan hari Thaipusam.


Jelaslah bahawa bagi Nik Aziz, Mursyidul Am Pas, hari beranaknya boleh dirayakan bersama Karpal Singh. Maulud Nabi bukanlah sesuatu yang perlu kita rayakan.

Kalimah Allah sudah digunakan untuk pancing undi. Kerana ingin dapat undi pihak tertentu dalam pilihan raya, dinyatakan kalimah Allah boleh digunakan oleh siapa sahaja.

Kemudian apabila takut tak dapat undi pihak yang lain, dengan mudah dinyatakan kalimah Allah tidak boleh diguna selain dalam agama Islam. Bila ditanya kenapa dahulu kata boleh, jawabnya itu karut. Mursyidul Am Pas mengaku ia mengarut.Soalnya ialah apabila kenyataan-kenyataan ini dibuat, apakah ia kerana Allah SWT atau kerana ingin memenangi pilihan raya, ingin jadi Perdana Menteri, ingin pancing undi. Apakah kalimah Allah dijual untuk undi duniawi.

Di Malaysia ada hanya Sunni. Tidak ada Syiah. Kita tahu apabila ada Sunni dan Syiah dalam sesuatu negara maka permusuhan yang ketat akan berlaku sepanjang masa sehingga ramai bunuh-membunuh berlaku antara mereka.

Malaysia tidak ada Syiah. Sebelum adanya pilihan raya tidak ada perpecahan di kalangan orang Islam di Malaysia kerana tafsiran Islam yang berbeza. Apabila pilihan raya memberi peluang untuk mendapat jawatan, elaun dan bermacam keuntungan, barulah perpecahan berlaku. Untuk mendapat nikmat duniawi maka agama diperalatkan. Maka mulalah tuduhan bahawa orang UMNO kononnya kafir supaya mendapat sokongan orang Melayu lain dalam pilihan raya. Maka berpecahlah orang Islam di Malaysia seperti yang terdapat di negara Islam yang mempunyai Sunni dan Syiah. Maka berlakulah sembahyang dua imam, kubur berasingan dan lain-lain. Maka diheretlah kalimah Allah, Maulud Nabi, sembelihan orang tertentu haram dimakan dan bermacam lagi.

Saya percaya pada masa hadapan akan berlaku lebih daripada ini. Agama Islam akan lebih dicemar oleh orang Islam sendiri. Jika ini disertai oleh orang bukan Islam maka akan berlakulah ketegangan hubungan antara kaum dan rusuhan di Malaysia. Negara yang aman ini akan menjadi seperti negara-negara yang mana penduduk terbahagi kepada Syiah dan Sunni dan agama-agama lain.

Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih bahaya daripada permusuhan kerana agama.

Mungkin mereka yang memperalatkan agama akan dimakan oleh agama. Wallahualam.

TUN DR.MAHATHIR MOHAMAD

1 Feb 2013

TUHAN ADA KAEDAH UNTUK MAKMURKAN DUNIA.

Hal pergiliran antara kaum menguasai bumi, Allah banyak kali mengingatkan di dalam Quran tentang kaum terdahulu, supaya menjadi iktibar untuk kita. Sepertilah dalam surah Yusuf ayat 109, Al-Hasyru ayat 2, dan banyak lagi dalam Quran; bagi mereka yang memikirkannya untuk mengambil pengajaran.

Telah bersilih ganti kaum-kaum yang pernah Tuhan ciptakan, dan didatangkan bersama mereka pemimpin atau Rasul. Sudah ramai Nabi dan Rasul yang bersilih ganti sebelum ini. Hinggalah Tuhan utuskan penutup sekalian Rasul, Nabi Muhammad saw.

Hasil didikan Rasul saw, lahirlah kepimpinan seperti Saidina Abu Bakar yang sangat membenarkan Rasulullah saw. Pemimpin yang menaungi semua orang, semua golongan. Pemimpin yang menyelamatkan rakyatnya. Membela dan menyediakan keperluan, memberi iman dan ilmu. Melaksanakan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan dan berjaya menyatukan kembali hati-hati umat Islam.

Khalifah yang dapat menstabilkan kembali perasaan para sahabat setelah kewafatan Rasulullah saw.

Khalifah kedua, Sayyidina Omar Al-Faruq yang sangat tegas membedakan hak dengan batil, juga ditangannya empayar Islam menaungi tiga perempat dunia. Di zamannya Islam berkembang dengan pesat dan majunya.

Zaman Saidina Usman bin Affan pula rakyat menikmati kasih sayang darinya. Beliau-lah yang bertanggungjawab dalam mengumpul dan menyusun Quran, yang susunannya kekal sampai pada kita hari ini. Maka Al- Quran yang ada pada kita dinamakan 'Resam Usmani' iaitu sempena namanya.

Khalifah Saidina Ali pula sangat dikenali dengan pembelaannya terhadap anak-anak yatim, fakir miskin, dan janda-janda. Setiap malam, beliau menyamar sebagai rakyat biasa demi memastikan keperluan dan kebajikan rakyatnya. Hal ini disedari setelah kematiannya, bilamana tiada lagi bantuan yang mereka perolehi selama perintahan Sayyidina Ali. Dia adalah benteng agama. Dia adalah manusia yang cerdik akal dan rohnya, kuat hati dan fizikalnya. Kata Nabi saw:
❝AKU GEDUNG ILMU, ALI PINTUNYA.❞

Pemerintahan yang adil, pemimpin yang terbaik, dan rakyatnya juga terbaik berlaku selama 300 tahun. Inilah zaman yang disebut sebagai zaman Salafussoleh. Namun secara umumnya, Islam masih diamalkan dengan baik selama 700 tahun walaupun dikalangan mereka terdapat pemerintah yang zalim. Sesekali Tuhan datangkan pemimpin yang adil dan berwibawa seperti Muhammad Al Fateh dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, untuk contoh, ikutan, dan pengajaran buat kita.

Ketika tiada Nabi dan Rasul, maka didatangkan pula ulama pewaris nabi. Sabda Rasul saw:

العلماء ورثة الأ نبياء

"Ulama adalah pewaris nabi."

Kata baginda lagi, "Ulama dikalangan umatku seperti nabi-nabi Bani Israel." Dikalangan umat Rasul saw, telah Tuhan datangkan para ulamanya bertaraf mujaddid. Setiap seratus tahun sekali. Para mujaddid didatangkan untuk memberi nafas baru kepada agama Islam. Begitulah pergiliran yang telah berlaku pada umat Nabi Muhammad saw. Bilamana api Islam hendak padam, Tuhan datangkan untuk dinyalakan kembali api agamanya. Begitulah sunah Allah yang telah berlaku. Allah ingatkan dalam Quran:

يطفآ نورالله بافواهم ولكن الله متم نوره ولوكره الكافرون

"Mereka orang kafir cuba menutup cahaya Allah dengan mulut mulut mereka tetapi Allah lah yang menyempurnakan cahayanya sekali pun dibenci oleh orang orang yang kafir."

Tugas para mujaddid ialah membaiki insaniah manusia.

Insaniah adalah perkara terpenting dalam diri manusia, dan ia adalah anak kunci bagi kemakmuran. Apalah ertinya bangunan tinggi mencakar langit kalau akhlak pun bercakaran sesama sendiri. Apalah ertinya kemajuan dan kekayaan jikalau insaniahnya hancur dan punah-ranah. Hendak membangunkan tamadun lahir, Tuhan tidak hantar para nabi dan rasul. Tapi untuk kemakmuran dunia, mereka inilah yang diutuskan.

Apa yang berlaku terhadap yahudi, seperti teguran Tuhan terhadapnya; kaum-kaum yang lain sangatlah boleh terima kalau berada ditempat mereka. Apa yang berlaku sebelum ini, ramai para rasul dikirimkan kepada Bani Israel, tetapi mereka ingkari mereka bahkan yang lebih jahat lagi ada yang bunuh.

Mazmumah yang tinggi, menyebabkan kebenaran itu ditentang walaupun mereka mengetahuinya. Kata pendeta Busyro kepada Abu Talib, ketika dia bersama baginda yang masih kecil sewaktu ingin ke Syam, baginda akan dibunuh jika diketahui oleh orang-orang Yahudi! Begitulah jahat dan dahsyatnya Yahudi ini. Sedangkan telah tahu itu kebenaran yang Tuhan datangkan.

Namun kerana sombong, sanggup durhaka.

Tidak cukup dengan itu, mereka tidak redho sama sekali kepada umat Islam. Sepertilah yang Allah ingatkan di dalam Quran:

لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم

“Tidak akan redho orang Yahudi dan Nasrani kepada-mu (orang Islam) hinggalah kamu mengikut cara hidup mereka.”


Perlulah kita mengambil iktibar supaya tidak melakukan kejahatan yang telah dilakukan oleh Yahudi. Sifat-sifat Yahudi ini ada di dalam diri kita. Kerana itulah didatangkan para mujaddid, untuk Islam-kan kembali nafsu-nafsu yang ada di dalam diri manusia. Supaya insaniah dapat dikembalikan, dan dengan itu berlakulah kemakmuran yang diinginkan.

Begitulah caranya Tuhan memberikan kemakmuran kepada manusia, dengan didatangkan para kekasihnya kepada alam.

30 Jan 2013

MALAYSIA TAPAK KEBANGKITAN ISLAM KEDUA?

Apa yang diperbentangkan dalam artikel ini, saya tidak minta untuk percaya seratus peratus, namun segalanya berkemungkinan..saya hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan...tanpa mengira kita berada di pihak mana...

Alkisahnya,


Kita kena ingat sebenarnya, Insaniah manusialah yang akan membentuk negara Islam. Apalah ertinya jika berlaku seperti di Mesir sekarang, sudah mendapat kuasa namun insaniahnya tiada. Pergaduhan berlaku dari peringkat atasan hingga rakyat jelata. Di mana indahnya Islam kalau begitu sekali perjuangannya?

Pada saat ini situasi dunia Islam umumnya sedang kacau-bilau dan huru-hara, rakyat sudah tak percaya lagi dengan pemimpinnya. Keamanan jelas sudah tiada. Perkara seperti ini sedang berlaku di negara-negara umat Islam khususnya di Timur Tengah. Ini menandakan kedatangan pemimpin yang ditunggu-tunggu sudah terlalu dekat.

Golongan Politik di Malaysia sudah gagal dan tidak mampu. Sekali lagi diingatkan, Pilihanraya Umum ke 13 ini mungkin takkan berlaku seperti yang diharapkan. Ia takkan berlaku, kalau terjadi juga kerajaan terpaksa hadapi risiko yang sangat besar!

Begitu juga kepada mereka yang perjuangkan Islam melalui politik, sila ambil pengajaran daripada peristiwa yang sedang berlaku di Timur Tengah. Apalah ertinya menguasai negara yang masyarakatnya belum diikat hatinya dengan pemimpin mereka dan satu sama lain. Insaniah ini bukan boleh disorak-sorakkan, bukan boleh disogok. Nak melahirkan masyarakat yang bekerjasama, sama kefahaman, keselarasan, mengambil masa untuk mendidik mereka. Lebih-lebih lagilah untuk dibawa kepada Islam.


Apapun, Islam akam menang dan terus menang. Hijrah 1434 tidak memberi mata kepada Yahudi dan sangat merugikan mereka. Apa-apa perancangan musuh-musuh ini sekarang akan menguntungkan Islam! Sesungguhnya ia akan membuatkan boneka-boneka Yahudi di seluruh dunia panik. Datuk Sri Anwar Ibrahim, buat apa pun tidak menjadi, malah makin jauh daripada sasaran yang dia harapkan. Ada golongan yang mengharapkan revolusi di Malaysia akan menjadi seperti di Mesir, nampaknya tak berlaku.

Rakyat Malaysia yang telah mendapat sentuhan Islam yang sebenar, hati-hati mereka tidak menerima cara kekerasan dan kotor ini. Sekejap-sekejap bolehlah, nak sampai seminggu berkumpul di Stadium Merdeka, itu bukanlah ciri-ciri rakyat Islam Malaysia.

Yahudi nampaknya kecewa dengan ayam sabungnya yang sudah cukup terlatih ini. Malaysia tapak kebangkitan Islam kali ke dua. Jadual Tuhan sedang menuju ke destinasinya, iaitu mengarahkan Malaysia bersamanya. Masyarakat dunia sedar atau tidak, Malaysia akan jadi Negara Islam dan tapak empayar Islam.

Tunggu dan lihat!

28 Jan 2013

MOTIVASI : KISAH SEEKOR KUPU KUPU

Seorang lelaki telah menemui kepompong kupu-kupu di tengah jalan. Ada lubang kecil pada kepompong itu. Dia duduk mengamati lubang itu dan melihat ada kupu-kupu cuba berjuang untuk membebaskan diri melalui lubang kecil itu.


Kemudian kupu-kupu itu berhenti mencuba. Ia kelihatan telah berusaha sedaya upaya dan kini tidak mampu untuk melakukan lebih jauh lagi. Akhirnya lelaki tersebut mengambil keputusan untuk membantu kupu-kupu tersebut. Dia mengambil gunting dan memotong sisa kekangan dari kepompong itu.


Kupu-kupu tersebut keluar dengan mudahnya. Namun, dia mempunyai tubuh gembung dan kecil, sayap-sayapnya berkeriut. Lelaki tersebut terus mengamatinya sambil berharap sayap-sayap itu akan mekar dan melebar sehingga mampu menampung tubuh kupu-kupu itu, yang mungkin akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Namun, harapannya hanya tinggal harapan.

Hakikatnya, kupu-kupu itu terpaksa menghabiskan sisa hidupnya merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap-sayap berkeriut dan tidak sempurna. Dia tidak pernah mampu terbang.

Lelaki yang membantu kupu-kupu tersebut tidak mengerti bahawa kupu-kupu tersebut perlu berjuang dengan daya usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui kupu-kupu tersebut akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu itu ke dalam sayap-sayapnya sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan dari kepompong tersebut.

Kadang-kadang perjuangan adalah suatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Jika Tuhan membiarkan kita hidup tanpa ranjau dan perjuangan, kita mungkin akan jadi lemah dan tak tahan ujian. Kita mungkin tidak kuat untuk menghadapi rintangan bagi mencapai cita-cita dan harapan yang kita idamkan.Kita mungkin tidak akan pernah dapat 'terbang' jauh.
Sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita memohon kekuatan dan keteguhan hati...Dan Tuhan memberi kita dugaan dan ujian untuk membuat kita kuat dan cekal..

Kita memohon kebijaksanaan...Dan Tuhan memberi kita berbagai persoalan hidup untuk diselesaikan agar kita bertambah bijaksana dan matang.

Kita memohon kemakmuran...Dan Tuhan memberi kita akal dan tenaga untuk dipergunakan sepenuhnya bagi mencapai kemakmuran.

Kita memohon cinta...Dan Tuhan memberi kita orang-orang bermasalah untukdiselamatkan dan dicintai.

Kita memohon kemurahan rezeki dan kebaikan hati...Dan Tuhan memberi kita kesempatan-kesempatan yang silih berganti.
Begitulah cara Tuhan membimbing Kita...Adakah jika saya tidak memperoleh apa yang saya idamkan, bererti bahawa saya tidak mendapatkan segala yang saya inginkan ?Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, tapi dengan pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita, kebanyakan kita tidak dapat melihat hikmah disebaliknya, bahkan tidak mahu menerima rencana Tuhan, padahal itulah yang terbaik untuk kita.

27 Jan 2013

MANAFAAT BAWANG PUTIH

Selama ini bawang putih banyak dikenal oleh masyarakat sebagai penyedap untuk masakan, namun dibalik itu ternyata bawang putih menyimpan berbagai manfaat kesihatan yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya.
Sejak puluhan tahun yang lalu banyak orang yang memanfaatkan bawang putih untuk kesihatan dan untuk terapi pengubatan berbagai penyakit, seperti tekanan darah tinggi (hipertensi), kolesterol tinggi (hiperkolesterol), penyakit jantung, serangan jantung, dan penyempitan pembuluh darah (aterosklerosis). Selain itu, bawang putih juga mempunyai manfaat yang baik untuk kecantikan, perawatan kulit serta untuk mengubati jerawat.

Tekanan darah tinggi (hipertensi)

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahawa bawang putih dapat menurunkan tekanan darah pada orang dengan hipertensi sebanyak 7% sampai dengan 8%. Namun penggunaanya tidak boleh berlebihan, karena meskipun tekanan darah telah dalam batas normal, bawang putih akan tetap menurunkan tekanan darah yang dapat mengakibatkan hipotensi.

Sebagai Antiseptik Dan Antibiotik Semulajadi
Dalam kedua Perang Dunia bawang putih digunakan sebagai antiseptik untuk mencegah gangrene. Para peneliti mengatakan ada suatu bahan dalam bawang putih yang mempunyai fungsi 100 kali lebih efektif daripada beberapa antibiotik popular untuk memerangi bacteria campylobacter, salah satu penyebab paling umum dari penyakit usus.

Hiperkolesterol
Penelitian telah menunjukkan bahwa mengambil 600 mg bawang putih setiap hari, menurunkan kadar kolesterol di dalam tubuh.

Kesihatan Kulit

Kemampuan Bawang putih untuk melawan infeksi dan bakteri membuatnya menjadi ubat yang efektif untuk kutil dan masalah kulit lainnya.

Peredaran Darah
Bawang putih juga dapat membantu anda meningkatkan peredaran darah dan juga membantu memanjangkan ereksi.

Diabetes

Bawang putih dipercaya dapat membantu diet orang dengan penyakit diabetes dengan cara mengatur kadar gula darah dengan meningkatkan pelepasan insulin pada penderita diabetes.

Ubat Sakit Gigi
Bawang putih mempunyai 2 efek yang sangat berguna untuk orang yang sedang mengalami sakit gigi, iaitu kesan tahan sakit yang membantu mengurangkan rasa ngilu dan efek dari kandungan antibiotik yang dapat menyembuhkan sakit gigi.

Arthritis
Terapi penyakit arthritis yang paling umum adalah penggunaan ubat anti-inflamasi, sejenis ubat yang dapat mengurangi radang pada persendian. Dan perlu anda ketahui, bawang putih juga mempunyai efek yang sama dengan ubat tersebut, iaitu sebagai anti-inflamasi, sehingga boleh digunakan untuk meringankan gejala penyakit arthritis.

Menjaga Kesihatan Kulit dan Mengubati Jerawat.
Jus satu bawang putih, campurkan dengan sedikit cuka makan epal dan minum 2 kali sehari untuk menghilangkan dan mengubati jerawat. Selain itu, jus bawang putih juga membantu menghilangkan bekas jerawat lama serta menghilangkan bekas luka terbakar secara semulajadi.

25 Jan 2013

KISAH KELEBIHAN BERSELAWAT

Ini kisah seorang wali Allah bernama Sufyan As Sauri yang menceritakan satu kisah yang menarik mengenai selawat.

Bila bertawaf mengelilingi kaabah, saya melihat seorang laki-laki, ia membaca selawat kepada Rasulullah SAW.

Saya mendekatinya lalu bertanya: “Mengapa anda meninggalkan bacaan tasbih,tahmid dan tahlil justeru hanya membaca selawat sahaja? Adakah sesuatu berlaku kepada diri anda?

Siapakah anda ini? Tanya orang itu.

Saya Sufyan As Sauri” Jawab saya.

Baiklah akan aku ceritakan.” Aku meninggalkan ayahku untuk mengerjakan haji.
Ketika dalam perjalanan, ayahku sakit dan sakitnya itu membawa kematian. Aku bersedih dengan kematiannya. Wajah ayahku yang tampan itu telah bertukar menjadi hitam legam, aku menutup wajahnya dengan kain. Aku berasa sedih sekali, dan malu jika orang mengetahuinya, sedang ayahku adalah seorang ahli ibadah. Aku terus bertafakkur dan tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi seakan-akan melihat sinar yang semakin mendekati tempatku itu, dan ternyata sinar itu bersumber dari seorang yang sangat gagah lagi tampan. Pakaiannya bersih,wajahnya bersinar terang, baunya harum sekali. Aku tidak pernah melihat orang ini sebelumnya, dan aku belum mengenalinya.
Dia terus menuju kepadaku. Satu-satu langkahnya sehinggalah dia berada di sisiku.

“Ada apa kesusahanmu?” tanyanya. “Ayahku telah meninggal dunia,” aku menangis. Dan belum sempat aku bercerita seterusnya, dia berkata. “Jangan menangis, semua manusia mesti menemui kematian.” “Tapi wajahnya” kataku “Wajahnya hitam legam. Tolonglah aku” aku merayu-rayu terus mengharapkan bantuan sesuatu. Tanpa berbicara apapun lagi, dia terus membuka kain yang menutup wajah ayahku itu, lalu mengusap telapak tangannya pada wajah ayahku. Ajaib sekali, aku hampir tidak percaya apa yang telah berlaku. Wajah ayahku kembali semula putih bersih, dan lebih bercahaya dari asalnya. Apa penawarnya? Sampai perkara yang cukup ajaib ini berlaku.

Dia kemudian mengambil kain tadi dan menutup semula wajah ayahku itu. Kemudian iapun hendak kembali semula dari arah yang ia datang tadi.

Melihat ia akan pergi, dan aku belum lagi tahu siapa orang ini, maka aku segera memegang bajunya seraya bertanya, siapakah tuan yang telah menolong ayahku ini? Dia tersenyum dan kelihatan nur dan cahaya bersinar dari senyumannya. Wajahnya seperti bulan purnama. “Aku ini Muhammad” jawabnya. “Muhammad siapa”? aku meminta penerangan lagi.

“Muhammad, Rasulullah. Akulah pembawa Al Quran” jelasnya. Aku terduduk dan terpinga-pinga untuk menikmati wajahnya yang mulia. Inilah dia Rasulullah, aku berkata dalam hatiku, lisanku kelu, tidak berkata apa-apapun.

“Ayahmu ini terlalu banyak membuat sia-sia di dalam hidupnya, namun begitu dia selalu membaca selawat dan salam kepadaku. Ketika ia mengalami hal buruk ini, ia memohan kepada ku untuk membantunya, maka aku datang ini untuk membantunya, dan aku selalu menolong orang yang selalu membaca selawat dan salam kepadaku” jelasnya.

Pada saat itulah aku terkejut dari mimpiku itu, dan aku terus teringat apa yang telah berlaku di dalam mimpi itu. Aku terus membuka kain yang menutupi wajah ayahku itu, dan betullah seperti yang berlaku di dalam mimpi tadi, bahawa wajah ayahku telah kembali putih bersih dan bercahaya lebih dari mulanya.

MAKANAN ENAK YANG TIDAK BUAT ANDA JADI GEMUK

7 Makanan Enak Untuk Menurunkan Berat Badan

Diet makanan, terutama bagi mereka yang ingin menurunkan berat badan atau menjaga agar tubuh tidak menjadi gemuk, biasanya menyebabkan kita tidak dapat merasa makanan yg enak-enak...dan terkadang hal tersebut membuat kita merasa terseksa..

Sebenarnya, ada beberapa makanan enak yang mungkin tidak kita ketahui mempunyai kemampuan untuk menurunkan berat badan dan membantu program diet yang boleh kita amalkan.

1. Ikan Salmon


Penelitian menunjukkan Omega 3 yang terkandung di dalam ikan salmon membantu anda membangun otot di dalam tubuh dan membakar kalori lebih banyak, selain itu Omega 3 juga mengurangi lemak di dalam tubuh dengan menurunkan kadar cortisol.

2. Yogurt


Yogurt merupakan makanan kaya akan kalsium dan mengandung probiotik yang dapat membantu menjaga lemak perut tetap terkontrol.

3. Avocado
Buah avocado mampu membuat metabolisme tubuh lebih cepat, tinggi antioksidan dan seratnya membantu membakar kalori lebih banyak.

4. Kacang

Sebuah penelitian di University of Colorado menjelaskan bahwa dengan mengambil kacang yang tinggi serat akan meningkatkan pembakaran kalori hingga 24% dalam sehari.

5. Cili/Lada


Cili mengandung bahan kapsaisin yang membuat rasa pedas dan panas saat dimakan, kondisi ini juga dipercaya dapat mendorong sistem tubuh untuk membakar kalori lebih banyak hingga 50 – 100 kalori ekstra setelah makan pedas.

6. Green Tea


Sebuah penelitian membuktikan bahwa green tea dapat membantu menurunkan berat badan anda dan mengecilkan lingkaran pinggang dengan meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh.

7. Kopi


Kopi, minuman kegemaran ramai orang ternyata mempunyai khasiat untuk menurunkan berat badan tubuh anda. Hanya dengan secawan kopi anda dapat mempercepat metabolisme di dalam tubuh sebanyak 15 % dan kandungan kafein di dalam kopi membantu membakar lemak di dalam tubuh anda.

MADAH HARI INI


22 Jan 2013

PENGALAMAN SAYA SEORANG PESAKIT STROKE (3)

Berjumpa lagi...

Tujuan saya menulis di dalam blog ini kerana saya ingin berkongsi pengalaman sendiri...pertama untuk pesakit stroke itu sendiri, dan kedua untuk rakan dan taulan pesakit agar mereka dapat membantu pesakit.Pengalaman saya bukanlah terbaik tetapi mungkin ada manafaatnya untuk orang lain.

Sebenarnya saya berhajat untuk menulis buku tentang pengalaman ini, jadi catatan di blog ini saya jadikan tempat untuk saya mengumpul info sebelum diterjemahkan ke dalam bentuk buku.

Baiklah, kita sambung cerita.

Minggu yang pertama saya habiskan di atas katil, kaki kanan saya sangat berat dan saya tidak boleh menggerakkan badan. Bagaimana saya lalui saat itu?...

Pertama, KITA MESTI REDHA.
Kedua, SABAR
Ketiga, Banyakkan berdoa, jangan tinggalkan solat, banyakkan zikir.
Keempat, Mesti positif dan jangan berputus asa.
Kita sendiri yang harus kuat semangat untuk melalui saat getir itu..cuba bayangkan dari kondisi normaal kemudian langsung tidak berkeupayaan utk mengurus diri sendiri...NAMUN JANGAN JADIKAN ITU SEBAGAI SEBAB UNTUK MENYALAHKAN TAKDIR...APATAH LAGI MENYALAHKAN ALLAH ATAS APA YG TERJADI...

Ingatlah bahawa setiap musibah atau ujian sakit itu, tanda Allah masih sayang kepada kita..ia sebagai penghapusan dosa atau peningkatan darjat kita disisiNya..


Maka kerana itulah Allah berfirman:

Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan; “Kami telah beriman,” sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”
(Al-Ankabut: 2-3)
Alhamdulillah, saya rasa tenang dan bahagia walaupun dalam keadaan fizikal yg lemah..Apabila kawan datang, saya ceria dan masih bergelak ketawa..itu semua terapi yg baik...saya tidak menangis, kerana saya perlu kuatkan hati dan tidak boleh stress...Seminggu itu saya di diagnosis semula, dan tekanan darah tinggi saya kembali normal dan kolesterol juga turun ketahap normal..memang sampai sekarang saya masih jaga makan dan mengambil suplemen yang sesuai untuk tekanan darah dan kolesterol.

ok nanti saya akan ceritakan perihal penjagaan makanan saya sebagai seorang pesakit stroke dalam siri seterusnya...TUNGGU!!!!...